top of page

OM HURDALSDAGENE

Hurdalsdagene skal være et samlingspunkt for næring, lag og foreninger i og utenfor Hurdal. Det blir en rekke arrangementer og aktiviteter i Hurdal disse to dagene, og vi ser frem til mange besøkende!


Hurdal kommunes visjon er «samarbeid skaper utvikling og trivsel». Med Hurdalsdagene ønsker vi nettopp dette. Sammen skal vi skape møteplasser på tvers av lag, foreninger og næringsliv uavhengig av bosted, tilhørighet og bakgrunn. Vi ønsker å vise fram hva bygda har å by på.

Vi vil favne bredt ved å tilby ulike typer aktiviteter og tilbud spredt rundt i den flotte bygda vår med ulike sosiale treffpunkter. Vi vil lage et felles program og sammen fremme aktiviteter, tilbud og muligheter i Hurdal. Dagene skal bidra til sosial tilhørighet, og folkehelse og bærekraft vil være i fokus. Dagene skal være for alle, og skal ha noe å tilby uansett alder.


Hurdalsdagene skal være med å skape et attraktivt lokalsamfunn for både innbyggere, hytteboere, næringsliv, lag og foreninger og tilreisende. Vi vil vise at vi jobber på lag og får til noe sammen til det beste for bygda.

bottom of page